Hỏi nhà thờ thì con đánh bài game đánh bài

Bần cùng rồi cứ vào hỏi đại thôi mặc cho số phận vậy . Hỏi nhà người dân thì bảo nhà chật không đủ chỗ , hỏi cây xăng thì bảo có camera thông cảm nhé cháu , hỏi nhà thờ thì con đánh bài game đánh bài và  phải theo đạo thì cha mới xem xét được , hỏi chùa thì chùa không có sư trụ trì tối công an hay kiểm tra không nghĩ được.

anh-lan-34-525

Rồi cứ thế trong tuyệt vọng đạp mãi đạp mãi đến Tam kỳ lúc nào không hay biết . Đạp thêm vài cây thấy bên kia đường có 1 anh vá lốt xe đang mắc võng chờ trời sáng , tôi sang đường hỏi thì được ngay . xát bên cạnh là 2 anh bán xăng bảo sang cây xăng tắm…

Sau 1 hồi nói chuyện thì anh vá lốp mới ” đánh bài game dân gian” . anh là dân đánh bạc nay thua hết tiền nên mới ở chốt chứ bình thường là đi rồi . Mở miệng thì lúc nào cũng @*&#$!^*@&^@ , đâm chém này kia . Nhưng đến lúc thấy người ta đường cùng thì sẵn sàng giúp đỡ . Giữa đêm kéo thêm 3 anh bạn khác vừa đánh bạc ăn được 500k về bầy biện ra nhậu làm thức tới 1h hết cả sức

Hỏi nhà thờ thì con đánh bài game đánh bài

Tự xưng là Phật tử , mặc áo xanh xám vàng , hễ gặp ai thì cũng A di đà phật . Nhưng 1 câu nói xạo cũng không nên hồn , chùa nào mà có công an vào kiểm tra , liệu con Phật có được nói xạo hay không , họ đang vào chùa để xám hối hay tạo thêm nghiệp chướng cho chính mình , đánh bài hàn quốc  làm ảnh hưởng đến chùa và đạo phật .

anh-lan-34-526

Bần cùng rồi cứ vào hỏi đại thôi mặc cho số phận vậy . Hỏi nhà người dân thì bảo nhà chật không đủ chỗ , hỏi cây xăng thì bảo có camera thông cảm nhé cháu , hỏi nhà thờ thì con phải theo đạo thì cha mới xem xét được , hỏi chùa thì chùa không có sư trụ trì tối công an hay kiểm tra không nghĩ được.Rồi  đánh bài việt nam và cứ thế trong tuyệt vọng đạp mãi đạp mãi đến Tam kỳ lúc nào không hay biết . Đạp thêm vài cây thấy bên kia đường có 1 anh vá lốt xe đang mắc võng chờ trời sáng , tôi sang đường hỏi thì được ngay . xát bên cạnh là 2 anh bán xăng bảo sang cây xăng tắm…

 

Add a Comment