Mã Tổ chơi game bài online là không sáng suốt

Thế nhưng, ngay trong ngày thứ hai sau khi Tưởng Giới Thạch nói những câu trên đây, Dulles tuyên bố, việc Trung Hoa Dân Quốc đóng đại quân ở Kim Môn, Mã Tổ chơi game bài online là không sáng suốt và thiếu thận trọng. Như vậy chẳng khác gì cuối cùng phủ định khả năng Mỹ phòng thủ chung ở Kim Môn, Mã Tổ, hơn nữa còn công khai hóa thuyết rút quân khỏi Kim Môn, Mã Tổ mà lâu nay Mỹ vẫn đưa đẩy sang cho Tưởng Giới Thạch.

anh-lan-29-397

Ngày 1 tháng 10, Tưởng Giới Thạch tiếp phóng viên Mỹ, nói rằng bài phát biểu của Dulles đặc biệt khó tin và nếu quả thực ông Dulles nói như vậy thì Chính phủ chúng tôi cũng có nghĩa vụ không chấp nhận. Song, quân đội đóng trên đảo Kim Môn, Mã Tổ lúc này đang thiếu thốn mọi thứ, vừa đói, vừa rét. Sân bay Kim Môn lại nằm trong tầm bắn của pháo binh Quân giải phóng Nhân dân, việc vận tải đường hàng không rất khó khăn, thêm ít ngày nữa như vậy, đội quân hơn 100 nghìn người này sẽ không đánh cũng phải tan vỡ. Thêm nữa, nhà cầm quyền Đài Loan rốt cuộc đã quen với việc phải chơi game bài magic. Mặt khác vì Dulles đã công khai nói rằng đóng quân ở Kim Môn, Mã Tổ là không sáng suốt và thiếu thận trọng, rất có thể giống như trước kia rút khỏi Đại Trần, có khả năng cuối cùng Tưởng Giới Thạch sẽ phải chấp nhận phương án của Mỹ là rút khỏi Kim Môn, Mã Tổ.

Mã Tổ chơi game bài online là không sáng suốt

Lúc này, Trung ương Trung Cộng phán đoán tình hình, cho rằng đã đến đúng lúc phải ngừng lại rồi. Ngày 6 tháng 10, Bành Đức Hoài, với danh nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng, công bố Thư gửi đồng bào Đài Loan của Mao Trạch Đông, nêu rõ: Chúng ta đều là người Trung Quốc. 36 sách, hòa là thượng sách, đề nghị (Quốc – Cộng) tiến hành đàm phán, thực hiện giải quyết theo con đường ngoại giao hòa bình. Đồng thời còn cảnh cáo nhà cầm quyền Đài Loan: Nhất định sẽ có ngày người Mỹ chơi game bài ma thuật… Bài phát biểu ngày 30 tháng 9 của Dulles còn sờ sờ ra đó. Ở vào hoàn cảnh các ông, ai chẳng phiền lòng? Suy cho cùng, đế quốc Mỹ là kẻ thù chung của chúng ta.

anh-lan-29-398

Thư gửi đồng bào Đài Loan còn tuyên bố tạm thời ngừng chơi game bài tứ sắc online  bảy ngày kể từ ngày 6 tháng 10, quân Tưởng được hoàn toàn tự do vận chuyển hàng tiếp tế, nhưng với điều kiện không có người Mỹ đi hộ tống. Ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại công bố mệnh lệnh của Mao Trạch Đông,

Add a Comment