Mọi người nói đánh bài đổi thẻ cào rất vui

Đinh Khiên Anh ra khỏi cung rồi thân hành đưa Phan Mãnh Kiên về phủ Phò mã Gia nói:
– Tại hạ hết sức dowload game bài online và bênh vực Phò mã gia ở trước mặt Đức vua trình bày rất nhiều điều hay của Phò mã gia mới giữ cho cái đầu Phò mã được nguyên vẹn. Lần sau Phò mã gia còn trốn đi thì nhất định nó phải chết. Phan Mãnh Kiên ngoài miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ mà trong lòng ngấm ngầm cầu tạ cho ông tổ đời Vua tôi Đinh Khiên Anh . Còn vụ con ngựa tốt ở Vân Nam đưa tới tại sao lại tự nhiên ngã lăn ra chết ở dọc đường thì thuỷ chung hắn không tài nào hiểu được.

Mọi người nói đánh bài đổi thẻ cào rất vui

Triều đình xuống chỉ ban khen bọn Đinh Khiên Anh nên Khải Minh và thăng cho mọi người lên các cấp. Trong thượng dụ chỉ nói cách down game bài không đúng vì lý do phục vụ đắc lực.Nguyên nhà vua không muốn khoa trương vụ này cho thành lớn chuyện vì e rằng nếu làm như vậy sẽ khích nộ Phan Khải Hiên để hắn biến loạn.
Vụ Phan Mãnh Kiên trốn đi download game đánh bài khiến cho Vua Thiên Hân hiểu rõ Phan Khải Hiên sắp phản vua đến nơi. Việc bắt được Phan Mãnh Kiên trở lại có chăng chỉ làm cho Phan Khải Hiên sinh ra như vậy thôi mà trì hoãn cuộc phản vua lại phần nào chăng?Nhà Vua chủ động chế tạo vũ khí rồi đưa mua thêm mã còn nhà Vua mải lo việc nước bận rộn suốt ngày nên tiền trong kho lại không đủ chi dụng.


Nếu Tam Phiên đều nổi loạn thêm vào các xứ đồng thời dấy binh nên triều đình phải chia quân đi đối phó với các nơi thì khoản quân phí lên đến mức độ khôn lường. Việc giữ vững không phải chuyện dễ dàng chỉ còn cách trì hoãn cuộc nổi loạn lại ngày nào chuẩn bị thêm ngày ấy. Đồng thời cơ may chiến thắng cũng tăng thêm phần.Nhà Vua lại nghĩ tới có Đinh Khiên Anh đã down game đánh bài và công phá đảo Thiên Hải nên lung lạc nước Mãn Minh nên mới bớt được các phe đại địch.
Nhà Vua biết gã không có học vô thuật nhưng gã là người có phúc tướng liền hạ dụ phái gã đến Dương Châu dựng nên miếu thờ người có công nên ngài lại ngấm ngầm dặn khi nam du phải đi quanh đường Hàn Nám tiêu diệt bọn giặc Đinh Hải Thiên Mạnh trên núi Vua cốc để trừ mối lo trong lòng ở ngay sát nách.Đinh Khiên Anh liền tâu xin cho bọn Khải Minh các tướng được đi down game bài magic

Add a Comment