Chiều ấy em đi thì bị sốt, em đi xe khách xuống HN.Nhà em ở Điện Biên đi mất tầm 10 -12 tiếng xuống HN.Hôm đấy đi ké xe hợp đồng của một gia đình tầm 10