Lúc đó Trung Phương cứ như thể mới khẽ khàng:  Tôi cứ như thể mang bữa tối lên được không, thưa ngài cứ như thể? Đôi mắt có lẽ là xanh lạnh lẽo quay về phía anh