Mặc dù là một điều lo lắng về cách chơi tài xỉu và phản ứng cho Sonal là này rằng chồng mình đã dành hầu hết thời gian của mình trong công ty của loại rất rẻ