Ngày mà tôi gặp em, bầu trời như xanh hơn tất thảy, mây cũng như trong trẻo và bồng bềnh hơn. Ngày ấy, tôi cũng chỉ đơn thuần hiểu được rằng, mình đã gặp được một người