Tuân lệnh lệnh sứ pha vang thơm phức ở Chung cư Vinhomes Mễ Trì, lấy ra một ít nhỏ vài giọt vào cúp từng người. Mọi người rưới rượu lễ, rồi uống cạn cúp đầy ắp. Lúc